Huobi Set to Launch Trading Service in Hong Kong - Chainwire